Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

Články

Organická chemie

Můj malý nástin oboru organické chemie.
Chemie, jak známo, se dělí na dvě větve - anorganickou a organickou. Ze skupiny prvně jmenované známe asi milion sloučenin - je jich několikrát méně, než organických. Přesto jsou organické sloučeniny vlastně mnohem vzácnější.

Organická chemie - to jsou sloučeniny uhlíku a sloučeniny od nich odvozené. Hypoteticky by se mohlo jednat i o sloučeniny křemíku. Uhlík má neuvěřitelné kombinační schopnosti, na rozdíl od jiných prvků je schopen tvořit téměř nekonečné množství sloučenin. Díky uhlíku vznikl život v té formě, v jaké ho známe.


Vlastnosti uhlíku si nyní přiblížíme. Uhlík je vždy čtyřvazný, to znamená, že 1 atom uhlíku se váže na čtyři sousední atomy. Tato vazba se dělí na dva typy. Ten první uhlíku jeho výjimečnost nedává. Jedná se o vazbu, kdy atom uhlíku na sebe váže čtyři jiné atomy a to je vše. Ten druhý typ umožnil povstání života i nezměrnou rozmanitost organických sloučenin.

Jedná se o vazbu atomu uhlíku s čtyřmi dalšími atomy jako v předchozím případě, ale alespoň jeden z těchto atomů je uhlík a sám na sebe opět váže atomy. Mezi ty také patří uhlík a takto vzniká řetězec. Řetězce se dělí do dvou skupin. První skupinu tvoří řetězce přímé nebo rozvětvené - jejich společnou vlastností je, že jsou otevřené. Poslední atom v řetězci, nebo v jedné z jeho větví se nijak nedotýká (nevstupuje do vazby) s prvním. V případě cyklických řetězců je tomu jinak. Poslední atom uhlíku vstupuje do vazby s prvním a tak vzniká uzavřený řetězec.


Vazby se dají dělit i jinak. Na začátku jsme si řekli, že uhlík vstupuje do vazeb jako čtyřvazný. To, že je čtyřvazný, nemusí ale znamenat, že se musí vázat přesně s čtyřmi atomy. Představme si to tak, že uhlík má čtyři zásuvky a ostatní atomy se do nich zasouvají (ve skutečnosti závisí vazba na elektronových obalech jejích účastníků - tím se ale netřeba pro elementární pochopení problému zatěžovat). Nu a atomy se mohou zasunout do dvou i tří zásuvek najednou. Takovým vazbám se říká násobné vazby. Tento fakt hraje v organické (ale i anorganické) chemii důležitou roli - dále ovlivňuje variabilitu sloučenin.


Tento text by neměl být úvodem do organické chemie jako spíš jen jejím nástinem. Podal jsem v něm pouze její základní popis, aby si čtenář mohl udělat představu, co je organická chemie (o které se tak často mluví v médiích). Doufám, že jsem v něm i vzbudil zájem o tuto úžasnou vědu. O organické chemii bylo napsáno tolik knih, že by zaplnily celé knihovny. A čekají na čtenáře, které toto téma bude zajímat.
Žádné komentáře
 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!