Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

Věda

Vesmír je definován jako vše, o čem kdy můžeme získat poznatky. Fyzikálněji řečeno: Vše, s čím můžeme interagovat (v současanosti známe čtyři typy interakcí: elektromagnetickou, gravitační, slabou a silnou jadernou interakci).

Věda zkoumá vesmír. Věda je založena na principu logiky. Nikdy v nic nevěří. Věda je objektivní, snaží se hledat objektivní pravdu. Neustále přehodnocuje vše, čeho již dosáhla.

V některých případech využíváme společenské vědy. Ta může sloužit jako dobrá zkratka v popisu složitých jevů, jako je lidská společnost. Není však vědou v pravém slova smyslu. Myšlenky skutečné vědy se odvíjí od matematických rovnic. Fungují přísně logicky. Kdyby jsme však měli rozložit do jednotlivých fyzikálních interakcí fungování například lidské společnosti (nebo i jen jediného lidského jedince), museli by jsme vzít v potaz tak neuvěřitelné množství dat, že realizace takového úkonu zatím není nikdo (ani za pomoci těch nejmodernějších superpočítačů) schopen. Proto potřebujeme i společenskou vědu, ač ta nemůže nikdy ani teoreticky poznat absolutní pravdu.

Zde budu psát o vědě přírodní. Články týkající se oblastí, které zkoumá společenská věda, naleznete v rubrice společnost. Dále zde naleznete články o různé vědecké literatuře a dokumentárních filmech, které mě zaujaly.

Kam dál?

-Články

-Literatura

-Dokumentární film

 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!