Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

Výtvarné umění

Mistři čínské tušové malby 20. století

Mistři čínské tušové malby 20. století. Tak se jmenuje výstava, která se od 30.4. 2008 do 2.11. 2008 koná ve Valdštejnské jízdárně. Jaký zážitek nabízí? Které umělce představuje? Čtěte dále.

Před pár dny jsem navštívil výbornou výše jmenovanou výstavu. Už když jsem vystupoval ze stanice metra Malostranská, velmi jsem se těšil. A to jsem ještě vůbec netušil, jaký zážitek mě čeká.

Technické provedení

Zakoupil jsem vstupenku, prošel jsem skleněnými dveřmi a rozhlédl se. Ještě než jsem si začal prohlížet první exponát, ocenil jsem architekturu expozice. Kvalitní, logicky řazené popisky obrazů, pěkné prosklené vitríny, v nichž každý obraz má dost místa, aby patřičně zapůsobil a velké informační tabule s průvodním textem. Paní Ladě Krupkové Křesadlové a pánům Janu Kupkovi a Jiřímu Krupkovi patří tedy pochvala.

Kvalita průvodního textu se těžko hodnotí. Není až tak špatný, ale myslím, že by potřeboval trochu vylepšit. Sděluje dostatek informací, ale někdy je bohužel poněkud suchý. Často se stává pouze výčtem malířů a základních fakt o nich. Jednoznačně mi chybí profilové panely jednotlivých malířů.

Čínská tušová malba

Vyvíjí se od 7.století. Tradiční malba čerpá z duchovních námětů, od konce 19. století je patrný přechod k tématice každodenního života. Oblíbeným námětem jsou zvířata a květiny, často vytržené z kontextu krajiny a namalované samostatně. Absence detailního zobrazení krajiny vůbec nevadí. Naopak. Jednoduché motivy dokazují mistrovství malířů. Tak málo je toho na některých obrazech a přitom mají tolik co říct! Dalším typickým motivem je krajina. Opět dokazuje mistrovství svých tvůrců. Rozpité tahy štětce jako by vtahovaly diváka na místo, jež zobrazují.

Většina výstavy představuje umělce, kteří se snažili modernizovat čínskou tušovou malbu hledáním inspirace ve staré tušové malbě. K těmto patří asi nejslavnější malíř Čchi Paj-š´. Dále se zde setkáme s mnohými díly tradicionalistů. Za všechny uveďme například malíře Pchu Žu.

Menší část výstavy také představuje umělce, kteří se inspirovali západním malířstvím. Tito se dělí na dvě větve. První symbolizuje Lin Feng-mien, který čerpal náměty z evropského modernismu, například z kubismu. Druhou větev reprezentuje Sü Pej-chung, který prosazoval evropský realismus. Z těchto názorů částečně vychází také vládní zakázky padesátých let, požadující díla ve stylu socialistického realismu. Svébytný styl, kombinující východní a západní prvky, vyvinul jiný velký umělec Li Kche-žan.

Používaným materiálem je hedvábí nebo papír. Malby jsou velmi citlivé na světlo, proto nesmí být vystavovány dlouho. V posledním týdnu v červenci proběhne obměna vystavovaných děl.

Text v čínské tušové malbě

Velmi důležitým znakem čínské malby je její doplnění texty a pečetěmi. Text v obraze? Někomu se to může zdát neestetické. Pak vězte, že překrásné čínské písmo působí na obraze jako jeho součást, ne jako rušivý element. Někdy je na obraze napsáno pouze věnování, někdy však obraz doplňuje dlouhý a překrásný básnický text. Posuďte sami, uvedu příklad:

Žluté listy poletují s větrem, jsou jich plné útesy, v prořídlých liánách a starých stromech prosvítá slabé večerní slunce. Lidé sbírající kapradí odešli, pozdě vane západní vítr, podzimní scenerie je teskná, divoké husy právě odlétají.

I pečetě nemusí být jen podpisem, některé znamenají například Tři tisíce světů,  Kámen na roztírání tuše v záplavě hrušňových kvítků, nebo třeba Dlouhý věk všem lidem!

A dokonce i podpisy malířů mnohdy mají básnický význam, neboť malíři si často za jméno přidávají vskutku poetické tituly. Například asi nejslavnější čínský malíř 20. století Čchi Paj-š´ se tituloval jako stařec ze Síně bludného okřehku.

Pár slov o vystavované sbírce

O sbírku se zásadně zasloužil sběratel a malíř Vojtěch Chytil, čestný profesor pekingské Akademie výtvarných umění. Nejčastěji zastoupeným umělcem je Čchi Paj-š´ (1864–1957), sbírka čítá téměř stovkou jeho děl. Dále sbírku rozšiřovaly československé kulturní osobnosti, které Čínu navštěvovaly v průběhu 50. a 60. let. Část sbírky tvoří také soubor děl, které ve stejné době nakupovali čeští sinologové.

Atmosféra

Při prohlížení obrazů návštěvníka provází chytlavá čínská hudba, a to jak hudba tradiční, tak i hudba s moderními prvky. Součástí výstavy je pavilon orchidej, ve kterém si sami můžete vyzkoušet malbu tuší. Dále si zde můžete pročítat různou literaturu o tématu, včetně katalogu výstavy.

Co říci na závěr

Výstava se mi velmi líbila. Do návštěvy výstavy jsem téměř neznal čínskou tušovou malbu. Nyní se natrvalo usídlila v mém srdci. Získala si mě především svými obrazy, které promlouvají jako básně a svými poetickými texty, které v mysli kreslí obrazy.

Odkazy

Informace o výstavě:
http://pragueout.cz/events/mistri-cinske-tusove-malby-20-stoleti
Několik odkazů na stránky, kde si můžete prohlédnout ukázky čínské tušové malby.¨
http://pragueout.cz/novinka/cinska-tusova-malba-1374
http://www.metmuseum.org/toah/ht/11/eac/ht11eac.htm
http://www.the-gallery-of-china.com/chinese-landscape-painting.html

Žádné komentáře
 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!