Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

Film

V této rubrice si můžete přečíst články týkající se filmu, nikoli však filmu dokumentárního.

Film jako umělecký projev se často dostává do střetu s knihou. Tento jev je příznačný především pro filmy, které byly natočeny na motivy knihy. A často slýcháme: "Pěkný film, ale kniha je kniha." Nebo naopak: "Film je mnohem akčnější, kdo se má tou kniohou prokousávat."

Jenže srovnávat knihu s filmem není jednoduché. Vynášet jednoduché a rychlé soudy je nesmyslné (jako ostatně v každém případě).

Film je specifický umělecký projev. Film nemůžeme hodnotit dle měřítek zavedených pro knihu (toto platí samozřejmě i když slova film a kniha prohodíme). Kniha i film můžou vyjadřovat stejnou myšlenku stejně dobře, přestože tak činí každý specifickým způsobem.

Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli? Možná by byli šťastnější, možná ne.  Ale co když se takhle narodí jediný chlapec? Co když se narodí jako zvláštní anomálie ve světě, kde všichni žijí a umírají podle obyčejných pravidel? To je Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Sledujte příběh odlišnosti a možnosti najít v ní štěstí. Buďte svědky proměn společnosti a života jednotlivce z netradičního pohledu mládnoucího muže. Více než tříhodinový „Benjamin“ rozhodně stojí za 165 minut vašeho stárnutí.

Brousek. Ostří nože. Vyděšená slepice. Příprava jídla. Nebohý pták se stává součástí menu. A jiné slepici se zatím podaří utéct. „Chyťte tu slepici“ zařve mladík a náhle se usměje. V jeho očích se zračí nenávist, jeho úsměv je zlý. Za slepicí se vrhá skupinka dětí. Vše podbarvuje krásná rytmická hudba. Vítejte v nejstrašnějším slumu v celém Rio de Janeiro, poeticky (či s krutou ironií) nazývaném Město bohů.

 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!