Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

Pojednání

Úvahy a pojednání o důležitých otázkách lidské společnosti,  o uskupeních, osobnostech i názorech, které ji formují. Týkají se současných i časově vzdálenějších jevů, neboť k pochopení současného uspořádání společnosti potřebujeme poznat její historický vývoj.

V tomto poněkud obsáhlejším článku jsem se rozhodl zamyslet se nad bohužel stále rozšířeným fenoménem, který se nazývá rasismus. Co vůbec je rasismus? Jak vypadají jeho praktické projevy? Je vůbec rasismus postavený na reálných základech, nebo je to jen uměle vykonstruovaný sociální koncept, pavědecký, sloužící zájmům autoritářů? Čtěte!

Jistě jste slyšeli o reformě policejního zákona. Pokud se ovšem jednalo o „velká média“, s největší pravděpodobností neupozornila na to, jaké omezení svobod tato reforma znamená. Zapomeňme tedy na propagandistická slova našeho ministra a pojďme se podívat reformě na zoubek přímo. Přímo na doslovné znění některých jejích šokujících částí.

 

 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!