Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

Názory

Náckové proti rasismu?

Čtěte, jak neonacisté zneužívají izraelský státní teror pro své vlastní zrůdné cíle. Nebudu zde popisovat akci neonacistů v Plzni, na protiakcích jsem nebyl. Spíše se zamyslím nad neonacistickou propagandou, jejich neupřímnou soustrastí, a budu citovat a komentovat názory z článků Národního odporu, které licoměrnost neonacistické humánnosti potvrzují.

Pochod nikoli proti sionismu, ale proti Židům

Dne 14. 3. se konal pochod proti sionismu. Svolal ho Tomáš Babka, jedna z vůdčích postav neonacistické organizace Autonomní nacionalisté Plzeňsko. Něco o Babkovi si můžete přečíst zde: http://www.antifa.cz/226-mzdomova-protilidovske-taleni-pane-babky.html

Datum konání pochodu možná není náhodné, koná se v předvečer výročí nacistické okupace Československa. Na víc se jedná o březen čtrnáctého. A číslo 14 používají rasisté jako označení pro 14 slov, tedy pro výrok "We must secure the existence of our people and a future for white children" neonacistického aktivisty Davida Lanea, v překladu „Musíme zajistit eexistenci našich lidí a budoucnost pro bílé děti.“

Neonacisté nesli palestinskou vlajku, transparent Svět bez sionismu, volali „Izraelští vrazi, odtáhněte z Gazy.“  Že by se tedy neonacisté konečně jednou postavili za správnou věc? Nikoli, neonacisté totiž ve skutečnosti nepochodují proti sionismu.

(Dle mě je sionismus pochybný etatistický směr, který v historii nebral příliš mnoho ohledů na to, že země, kde má být zřízen izraelský stát, je již obydlená Araby. Navíc jsem proti státu obecně, jsem zastánce přímé demokracie, tedy nemůžu se sionismem v žádném případě souhlasit. Vyřešení židovské otázky podle mě nespočívá v ustavení dalšího národního státu zase na úkor někoho, ale prostě v odstranění nerovných vztahů ve společnosti, v totálním opuštění jakékoli nacionální agendy a ve vzájemné toleranci. V ideálním případě tedy za svět bez sionismu rozhodně jsem, ale stejně tak za svět bez všech ostatních států, za svět přímé demokracie. – Pozn. autora)

Neonacisté nepochodují proti sionismu, natož aby protestovali proti rasistickým praktikám jeho nacionalistické odnože, ty jsou jim více než blízké. Neonacisté pochodují proti židům, židovské menšině v ČR a též proti existenci nějaké jiné kultury, v tomto případě židovského náboženství. Potřebují totiž podněcovat společenskou nenávist vůči imaginárnímu „společnému nepříteli“, aby se mohli prohlásit za vůdce boje proti němu a nastolit diktaturu.

Neonacistická podpora obyvatel Gazy je falešná

Izrael nepochybně páchá v Gaze odporné zločiny a USA ho v tom dlouhodobě podporuje. Jedním z politických aktivistů, kteří na toto poukazují, je také vynikající anarchosyndikalista a významný lingvista, Žid Noam Chomsky. Neonacistická účast na palestinském utrpení je však falešná. Už proto, že jsou obhájci rasistické politiky, a to v daleko větším měřítku, než současný Izrael. A také proto, že Noam Chomsky by šel v jejich zrůdném režimu do plynu jako první.

Neonacistická podpora Gazanů je podobná tomu, když neonacisté křičí proti státnímu socialismu a poukazují na Stalinovy zločiny. Poukazují na ně právem, ale měli by si nejdřív uklidit před vlastním prahem. To by to však už nebyli neonacisté. Stejně tak kritizovat Izraelský nacionalismus je pěkné, ale co takhle zbavit se nejdřív nacionalismu ve vlastních slovech a činech?

Aby nedošlo k omylu, neonacisté si tohle vše uvědomují. Jenže pravda pro ně nikdy neznamenala víc, než cosi, co se musí umět patřičně překroutit. Jde přece o to zblbnout tu hloupou masu – přesně takový mají fašističtí vůdcové i jejich nacistická odnož názor na lidi. Poté po jejich zádech vyšplhat nahoru a za podporu se lidu odvděčit tou nejhorší diktaturou.

Koneckonců neonacistické zneužívání izraelského teroru se velmi podobá politice teroristického hnutí Hamás.

Muslimové ve slovech ultrapravičáků, aneb jak to

myslí náckové s Palestinci doopravdy

Falešnost neonacistické podpory však nejlépe pochopíme z jejich obecné názorové základny. Neonacismus je směr, který nadřazuje jakousi nordickou rasu (jakousi proto, že žádná odpovídající biologická jednotka totiž neexistuje). Na Palestince, kteří pod ni nespadají, logicky pohlíží jako na podřadné. Je klidně možné, že by do plynu šli hned po Židech, až by nacisté obsadili příslušné oblasti.

Nemusíme však brát v potaz jen obecnou neonacistickou ideologii. Můžeme se také podívat na následující výrok na stránkách Autonomních nacionalistů (organizátoři): „Asi bych na oné muslimce svým zrakem příliš dlouho nelpěl a svoji pozornost zaměřil na cosi více zajímavého, nežli jsou přistěhovalci, kteří bohužel nejsou v Praze nijak vzácní.“ (Palestinci jsou vyznáním především muslimové.)

Na stránkách Národního odporu jsem proti-muslimsky zaměřené články našel také. A výroky v nich jsou daleko silnější, než ten výše. Zrovna důslední ve své lživé propagandě neonacisté nejsou.

V článcích na obecnější témata muslimy uráží, a to dost ostře. Buď kritizují „všechny barevný“, nebo všechny přistěhovalce. Anebo v obecně laděných článcích uráží Muslimy přímo.

Pozoruhodný je například tento úryvek z pozoruhodně demagogického článku „Rasismus – choroba společnosti nebo davová manipulace?“ (autor Dan Richter zde anti-rasisty označuje jako fanatiky-humanisty, kteří se cítí nadřazení nad ostatními, naproti tomu rasisté jsou podle něj „kacíři“ srovnatelní s Giordanem Brunem, kteří bojují proti „nebetyčným blábolům“): A já se ptám, jaktože když prý nenávist „kacíře“ plyne z nějakých komplexů, z čeho pak plyne nenávist „fanatika-humanisty“, který má pochopení pro kanibaly z džunglí, asijská smrtící komanda, muslimské teroristy?

Autor v článku označuje mimoevropská etnika „za menší a slabší, která jen chtějí škodit naší skvělé bílé civilizaci“. A zde píše, že antirasisté zastávající se Muslimů se zastávají muslimských teroristů. Tedy vlastně považuje všechny Muslimy za teroristy. Zajímalo by mě, jestli byl také na pochodu proti sionismu a předstíral lítost nad osudy Palestinců,  jeho slovy „asijských komand a muslimských teroristů“.

Václav Kratochvíl v článku „Dinosauři přítomnosti“ tvrdí, že muslimští přistěhovalci ve Francii (mezi nimi Arabové, Palestinci),žijí podle svého programu v genech a chtějí být muslimy v Evropě“ a zároveň píše, co to podle něj znamená: „nicotná touha po pořádku a vzdělání.“ Podstata muslimů prý spočívá: „Ve špíně, v nezaměstnanosti, v kriminalitě.

Stojí za zmínku, že autor považuje skutečnost, že se východoasijské komunity chovají průměrně jinak než komunity Arabů a severoafričanů za důkaz, že rasy nejsou sociální konstrukt. Vašek, ten velký patron národa, však jaksi opomíjí skutečnost, že příslušníci arabské a východoasijské komunita přichází z jiných socioekonomických prostředí, přichází za jiných podmínek a zaplňují jiné společenské třídy (Východoasiaté zatím přicházeli většinou jako obchodníci, kdežto Arabové a Afričané byli lákáni do Evropy jako levná pracovní síla). Stejně tak pomíjí i skutečnost, že problémy s Muslimy ve Francii jsou způsobeny jejich sociálním vyloučením, z něho plynoucím špatným společenským postavením a diskriminací.

Rozdílné „průměrné“ chování obou komunit je dáno sociálními faktory, nikoliv rasovými. Rasa JE sociální konstrukt, dočíst se to můžete v mé poměrně rozsáhlé analýze. Na rozdíl od pana Kratochvíla v ní nepředkládám jeden empirický rádoby důkaz, ale důkazy postavené na logice a genech, které si pan Kratochvíl a jemu podobní tak často berou do huby. Čtěte zde.

Nejlepším indikátorem vztahu neonacistů k muslimům jsou však názory Petra Kalinovského z článku typicky nazvaného „My proti všem“: Nejdříve skutečnost, „že Paříž hořela kvůli tíživé ekonomické situaci přistěhovalců“, prohlašuje za „interpretaci otrlejších dogmatiků multikulturnosti.“ Nepřímo tak chce naznačit onen omílaný rasistický nesmysl (který rozhodně neslýcháme jen od neonacistů), že muslimové nenávist k Evropě prostě mají v krvi. Následně se nad zastávání se Muslimů pohoršuje: „To vše se prosím vykřikuje na křesťanské půdě, odkud kdysi ve slavných dobách rozkvětu evropského ducha vyrážely hrdinné křížové výpravy osvobodit Boží hrob.“  Inu, nedivím se, že se Kainovskému líbí vojenská tažení spojená s bezpočtem zvěrstev na civilním obyvatelstvu, konaná za účelem nabytí majetku a získání větší moci. Nacismus a zločin jedno jest.

Poté se nám Kalinovský svěřuje: Neimponují mi ani mešity v Evropě, ani všudypřítomný Mossad.“ Zde vlastně staví na roveň muslimskou menšinu a její právo zachovávat zde své zvyky a působení izraelské výzvědné služby. Možná tím chce naznačit, že všichni muslimové jsou podle něj agenti nepřítele skvělé evropské civilizace. Takhle by tedy nacisté tolerovali Palestince, kteří jsou také převážně Muslimové.

Kalinovského článek končí rádoby moudrým tvrzením: „Islámský svět prostě někde je v právu a každý čestný člověk musí podporovat jeho boj proti okupantům, v jiných případech muslimské aktivity musí být železnou pěstí rozdrceny v samém počátku.“ Ve skutečnosti to znamená: „Zastaneme se vás, když to poslouží naší antisemitské politice, ale váš život v Evropě rozdrtíme. A pak vás rozdupáme i mimo Evropu, až zase rozkvete evropský duch (rozuměj hákový kříž) a my se vydáme na novou hrdinnou křížovou výpravu.“ Takhle tedy náckové o muslimech a tedy i o Palestincích smýšlí. Článek Petra Kalinovského vztah neonacismu k islámskému světu výborně vystihuje.

Krátký vzkaz náckům

Neonacisté, přestaňte předstírat soucit, hodnotu vám zcela cizí! Přestaňte urážet utlačované Palestince svou údajnou náklonností. Vraťte se tam, kam patříte – na pohřebiště dějin!

Žádné komentáře
 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!