Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

Aktuální události

Gaza 2009

V sobotu desátého ledna jsem byl na demonstraci, o které jsem se dozvěděl až v pátek večer.  Tato demonstrace se konala na podporu obyvatel Gazy. V Gaze se na konci minulého roku rozhořel válečný konflikt, který jistě nebude hned tak zapomenut. V tomto článku podám stručnou reportáž z demonstrace a následně se zaměřím na popis událostí současného konfliktu s důrazem na jejich uvedení do širšího historického kontextu. Takový přístup mi v hlavních sdělovacích prostředcích (mainstreamu) schází.

Proč se demonstrace konala?
Protestovala proti izraelskému státnímu terorismu, který je stejný, jako terorismus Hamasu, ale bohužel na rozdíl od Hamasu Izrael disponuje velmi silnou armádou. A tak je tento terorismus intenzivnější.

Navíc od doby, kdy Izrael roku 1949, po prvních volbách do parlamentu, definitivně zvolil svou geopolitickou orientaci – na USA, má v USA velkého spojence a jeho zločiny jsou prováděny se souhlasem „světového četníka“.

Avšak demonstrace protestovala také proti postoji české vlády, který je jednostranně pro-izraelský. Česká vláda tak podporuju násilnou akci, jejímiž hlavními oběťmi jsou civilisté. Akci, která je další z nekonečné řady „odvet za odvety“ a posílí proti-izraelskou nenávist mezi Palestinci. Tu pak využije Hamas ke svému dalšímu posílení (případně jiná ještě horší skupina).

Sami můžete posoudit oprávněnost demonstrace, až si přečtete celý tento článek.

Průběh demonstrace

Na demonstraci se sešlo dle mého odhadu asi 150 – 200 lidí, což bohužel není mnoho, vzhledem k desetitisícům lidí demonstrujících po celé Evropě.

Také mě ani nepřekvapilo, že o této demonstraci jsem na rozdíl od demonstrace pro-izraelské nenašel v českých mainstreamových médiích ani jedinou zmínku. Jako pravidelný účastník demonstrací proti americkému radaru jsem na toto mlžení zvyklý.

Demonstrace se konala na Palackého náměstí. Byla opravdu velká zima, naštěstí jsem se však dobře oblékl. Několik proslovů se střídalo s palestinskou hudbou, vyhrávající z reproduktorů. Lidé přišli s transparenty jako „Genocida se souhlasem ČR – Gaza 2009“ nebo „Izrael – fascist state“.  Drželi jsme dvě minuty ticha za civilní oběti v Gaze. Poté organizátoři rozmístili ve sněhu svíčky, tak aby z nich vznikl nápis Gaza. Následně je zapálili. A tak vznikla svítící připomínka izraelských zločinů.

Během demonstrace rozhodně nezazněla slova podpory hnutí Hamas od organizátorů, a nezaregistroval jsem je ani u účastníků demonstrace. Jestli se to dočtete na nějakém fanaticky proti-islámském nacionalistickém webu, je to lež.

Po demonstraci jsem sešel do metra. Už jsem chtěl nastoupit, když jsem si všiml, že z metra vystupuje skupina velmi podezřele vypadajících lidí. Připomínali mi neonacistické hospodské násilníky. Jak svým tupým zjevem, tak tím, že na sobě měli mezi neonacisty oblíbené značky. (I když žádnou vysloveně neonacistickou značku jsem nespatřil.) Asi chtějí přinést násilí z pásma Gazy i do ČR, napadlo mě.

Vrátil  jsem se na místo demonstrace, abych varoval organizátory a ty, kteří ještě zůstali. Ale už mě nebylo třeba, stálo zde několik policejních vozidel, organizátoři již byli informováni.

V souvislosti s demonstrací jsem den před akcí pročítal zpravodajství a hlubší analýzy současného konfliktu. Zpravodajství, se kterým se běžně setkávám v hlavních sdělovacích prostředcích, je bohužel často velmi povrchní. Proto bych se chtěl se všemi podělit o pár informací a několik zajímavých článků, na které jsem narazil během sledování tohoto konfilktu.

Myslím, že by tenhle problém neměl zůstat bez povšimnutí, už kvůli jednostrannému postoji vlády ČR, která je bohužel v zahraničí často vnímaná jako reprezentace všech obyvatel ČR. Nezapomeňme také, že válka v Libanonu v roce 2006 skončila právě kvůli světovému veřejnému mínění.

Vznik Izraele - žádná procházka růžovým sadem

V roce 1917 byla Palestina vojensky obsazena Velkou Británií a vznikl Britský mandát Palestina. Zahrnoval i území za řekou Jordán (Zajordánsko). Zde měl být ustaven židovský stát – dle  Balfourovy deklarace (vyjádření postoje britské vlády v otázce vytvoření židovské domoviny), kde se praví: „Vláda Jeho Veličenstva pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny židovského lidu v Palestině a vynasnaží se, aby tohoto cíle bylo dosaženo, přičemž se jasně rozumí, že nebude učiněno nic, co by mohlo poškodit občanská a náboženská práva existujících nežidovských společenství v Palestině nebo práva a politické postavení Židů v jakékoliv jiné zemi.“.

Do oblasti začalo emigrovat stále více a více Židů, mnozí chtěli najít místo, kde již nebudou ohrožováni antisemitismem. Rychle vzrůstající počty Židů v oblasti začaly znepokojovat část arabského obyvatelstva.

Někteří Židé, kteří do Izraele přicházeli, byli totiž velmi bohatí (v Evropě se celé generace Židů nesměli živit řemeslem, ale v nové kapitalistické společnosti se orientace na obchod stala pro židovské komunity výhodou – to však samozřejmě nezabránilo, spíše možná i způsobilo velkou vlnu antisemitismu na konci devatenáctého století – vzpomeňme na Dreyfusovu aféru).

A jelikož byli někteří příchozí Židé bohatí, stali se rychle elitou v původně zaostalém, před první světovou válkou zkostnatělé Osmanské říši patřícím území. Začalo vznikat napětí a kdysi pokojné soužití arabské většiny a židovské menšiny se začalo měnit v pekelnou oboustrannou nenávist, jaké jsme dnes svědky.

Tato nenávist tudíž pramení z třídní nerovnosti více, než z čehokoli jiného. V důsledku nerovnosti se teprve rodí náboženská a nacionální nenávist, kterou podněcují ti, kdo chtějí v nerovném systému upevnit svou moc. Stále stejný vzorec. V pozadí izraelsko-palestinské nenávisti stojí kapitalistický systém.

Před druhou světovou válkou, v roce 1939, vydává Velká Británie Bílou knihu pro Palestinu. Činí tak v zájmu uklidnění napjaté situace. Tato kniha stanoví kvóty pro počty příchozích Židů.

Je to zajisté odsouzení hodný čin, neboť se tak stává před válkou, která bude spojena s největší protižidovskou genocidou v dějinách lidstva. A tato válka vypuká z části také díky nečinnosti západních i sovětských politiků.

V dané situaci byl samozřejmě masivní příchod Židů utíkajících před nacistickou nestvůrou, ač spojený se vzrůstajícím napětím, menším zlem, než vraždění Židů v koncentračních táborech. Velká Británie mohla na mandátním území zřídit uprchlické tábory, kde by byla ubytována část Židů překračujících určité kvóty (a ta by se po válce musela vrátit), Velká Británie mohla změnit sociální systém a vyrovnat ekonomickou nerovnost mezi arabskou (tehdy) většinou a izraelskou menšinou. Pak by již příchod Židů nebyl „zlem“, neboť v rovnostářštějším systému by se nenávistná politika stala doménou malé části obyvatelstva, napětí by kleslo na přijatelnou úroveň.

Kdyby tohle vše Velká Británie udělala, možná by z malé části odčinila svou strašnou vinu na nástupu Hitlera, kterého tolerovala, neboť předpokládala, že Hitler zaútočí na Světský Svaz, s tím se navzájem „vymlátí“ a to vše prospěje britskému impériu. Místo napravování viny však Velká Británie vydala Bílou knihu, což se rovnalo pro mnoho Židů, kterým byl takto ztížen útěk před nacisty, rozsudku smrti.

Velká Británie kvůli vzrůstající nevoli některých Arabů rozhodla o tom, že židovský stát vznikne jen na Západním břehu Jordánu. Některým izraelským nacionalistickým organizacím se to nelíbilo a tak následovala  série teroristických útoků (hlavně organizace Irgun) – například na hotel King David (zemřelo 91 lidí).

Velká Británie vzdává mandátu Palestina a přenechává ho nově vzniklé Organizaci Spojených Národů. V OSN je třicátého listopadu 1947 schválen plán na rozdělení Palestiny. Téhož dne vypuká občanská válka mezi izraelskými a arabskými komunitami na území mandátu. Trvá až do vzniku státu Izrael.

Během ní dochází k válečným zločinům, například již zmíněná nacionalistická teroristická organizace Irgun spáchá masakr 107 palestinských vesničanů ve vesnici Deir Yassin. V reakci na tento akt zase došlo k masakru 127 obránců kibucu Kfar Etzion, poté, co se vzdali a byli zajati. Došlo k daleko více masakrům, než jen k těmto dvěma. A za mnohé byla zodpovědná i Hagannah, jádro budoucích izraelských obrannéých sil (IDF) Zde tabulka: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_massacres_committed_during_the_1948_Arab-Israeli_war (čísla v tabulce jsou často velmi nejistá, o mnoho událostech se diskutuje).

Výsledkem občanské války v Britském mandátním území Palestina je na 400 000 palestinských uprchlíků. Často slyšíme, že jejich útěk zapříčinili autority arabských států, které je zvaly a zároveň je strašili před izraelskými jednotkami. Jeden by si myslel, slyšíc tyto interpretace, že Palestinci sedli na lep arabským autoritám a bezdůvodně utíkali.

Problém tkví v tom, že se vůbec nejednalo o nepodložené „strašení“. Nikdo neopustí svůj domov, který budoval celý život, jen proto, že ho nějaký politik ze sousedního státu postraší. Nebo možná někdo ano, nějaký naivní fanatik. Ale ne na 400 000 lidí.

Palestinci ve skutečnosti viděli kolem sebe každý den násilí, báli se, aby se sami nestali obětí nějakého podobného masakru, jako byl ten v Deir Yassin. Obávali se, že v novém Izraelském státu se stanou neplnohodnotnými občany. (Když se podíváme na současnou vnitřní izraelskou politiku, nebyly to obavy neoprávněné.)

Někteří odborníci na tento konflikt se domnívají, že hlavním viníkem byla  polovojenské organizace Hagannah (po vzniku státu Izrael se tato stala jáderm IDF - izraelských obranných sil), která prý vyháněla obyvatelstvo.

V palestinském exodu můžeme sledovat původ přelidnění pásma Gazy – byla jedním z míst, kam se uprchlíci uchýlili (a po vzniku Izraele byla okupována Egyptem). Masový exodus původního obyvatelstva je tedy pozadím vzniku státu Izrael.

V květnu 1948 vzniká na základě rozhodnutí OSN stát Izrael. Arabské státy ho neuznávají, po oboustranných zločinech občanské války je nenávist již příliš velká. Izrael je následně napaden pěti sousedními arabskými státy. Ve válce Izrael zvítězí.

Proč se USA a Izrael tak kamarádí - vývoj geopolitické orientace Izraele

Velký zastánce vzniku státu Izrael byl vedle USA také Sovětský svaz. Sovětský Svaz v čele se Stalinem doufal, že se Izrael stane jeho blízkovýchodním satelitem. Před i po převratu iniciovaném „komunistickou“ stranou docházelo v Československu ke cvičení izraelských letců. Dále také Československo na popud SSSR Izrael masivně vyzbrojovalo izraelské milice v době občanské války před vyhlášením Izraele.

Když však v roce 1949 v prvních volbách do parlamentu nezvítězili Stalinisté, a Izrael „si vybral“ USA, podpora skončila. Naopak v Sovětském svazu a v jeho vazalech došlo k antisemitským represím. Antisemitismus měl výrazný podíl na vykonstruovaném zločinném procesu s Rudolfem Slánským.

Proti vzedmuté vlně antisemitismu protestoval například Egon Bondy, známý filozof (ač ne můj oblíbenec), který si právě proto změnil původní jméno Zbyněk Fišer na židovské Egon Bondy.

Sovětský Svaz začal podporovat arabské země, zatímco Izrael se stal satelitem USA v oblasti.

Vznik Gazy

A jak vznikla Gaza? V roce 1967 rozpoutal Izrael šestidenní válku (měl k tomu dobré důvody, bál se napadení). Co už však nemusel dělat, byla okupace Sinajského poloostrova, zabrání východního Jeruzaléma, Golanských výšin, Západního břehu Jordánu a pásma Gazy, které vyjma Sinajského poloostrova Izrael okupuje dodnes (ač po první intifádě na základě příměří s Organizací pro osvobození Palestiny v roce 1993 umožnil vznik palestinské samosprávy).

Izrael totiž dosud řídí veškerý pohyb lidí do země i ze země, stejně jako kontroluje veškerý dovoz i vývoz. Gaza je malý pás země s hustotou zalidnění 4118 obyvatel na kilometr čtvereční (6. nejvyšší zalidnění na světě). Veliká hustota je, jak jsem psal výše, důsledkem masivního exodu stovek tisíc Palestinců v době občanské války 1947 - 1948.

Jakékoliv embargo na pásmo Gazy znamená, vzhledem k izraelské kontrole hranic, humanitární katastrofu – z Gazy se stává vězení. S takovou hustotou obyvatelstva není pásmo Gazy během izolace soběstačné ani v zajištění základních životních potřeb.

V roce 2005 došlo ke stažení izraelských osadníků z pásma Gazy a k demontování Izraelských osad na popud izraelského premiéra Ariela Šarona. Byl to velký krok vpřed v rámci mírového procesu. Avšak Ariel Šaron jen napravoval, co spáchal – byl jedním z největších zastánců plánu osidlování okupovaných území. 

Musíme si ale také uvědomit, že na západním břehu Jordánu vzniklo 242 osad a demontovány byly čtyři. A co se týče Ariela Šarona, byl to on, tehdy ministr obrany státu Izrael, kdo vpustil v roce 1982 během války v Libanonu Falangisty (křesťanské libanonské milice) do palestinských uprchlických táborů Sabra a Šatila, kde tyto bojůvky následně zmasakrovali na 1700 Palestinců (udává se také 800 – 3500).

Kdo stojí za rozkvětem Hamásu?

V tomto a dalších incidentech – masakrech, v dlouhodobé agresivní a rasistické politice Izraele i ve skutečnosti, že Gaza, Západní břeh Jordánu a další území jsou území, která Izrael okupuje a nemá na ně právo, ve všech těchto skutečnostech tkví podpora Hamásu ze strany mnoha Palestinců. Mnoho lidí, žijících v pásmu Gazy, nepoznalo nic, než život v uprchlickém táboře. Nic než chudobu a izraelskou šikanu.

Tito lidé se pak snadno nechají zblbnout politikou zločineckého a vychytralého Hamasu, který vraždí Izraelce, ale zároveň je iniciátorem mnoha projektů, jež pomáhají lidem v Gaze zlepšit jejich životní podmínky. Ve skutečnosti to dělá samozřejmě jen v zájmu uchopení moci, je to jen politická propaganda, ale jak to má tušit člověk, který žije ze dne na den, nemá dostatečný přístup k informacím a někdy se mu nedostane ani základního vzdělání.

Izraelské násilí je původcem rozmachu Hamasu.

Poslední léta a vraždění v izraelsko-palestinské oblasti

V letech 2000 – 2008 si útoky palestinských teroristů vyžádaly na 24 civilních obětí. Sebevražedné útoky přímo v Izraeli mají na svědomí 720 mrtvých. Avšak izraelské obranné síly (IDF) zabili v Palestině během různých akcí na 2230 Palestinců, kteří nemají na útocích žádnou vinu a neúčastnili se bojů („Palestinians who did not take part in the hostilities and were killed by Israeli security forces (not including the objects of targeted killings).“) Zajímavý nepoměr. Kdo je větší terorista? Statistiku naleznete zde: http://www.btselem.org/english/statistics/Casualties.asp

Poté, co v lednu 2006 zvítězilo v Gaze ve volbách do palestinské samosprávy hnutí Hamas, obnovilo válku s Izraelem. Hamas požadoval, aby Izrael zrušil osidlovací program nejen v Gaze, ale i v ostatních územích okupovaných od šestidenní války. Izrael vyhlásil na celé pásmo Gazy embargo. Vypukla humanitární krize, stále více obyvatel bylo podvyživených. To mohlo popularitě Hamasu jedině přidat – kolektivní trestání ze strany Izraele ještě zvýšilo nenávist Palestinců k Izraeli.

V červnu se Izrael s Hamasem dohodl na půlročním příměří. Součástí podmínek bylo zrušení embarga. Tento slib Izrael nikdy nedodržel, v současnosti embargo trvá již jeden a půl roku. 4. listopadu IZRAEL jako první PORUŠIL PŘÍMĚŘÍ, když vnikl do Pásma Gazy a zabil čtyři příslušníky hnutí Hamas. O tom se můžete dočíst zde: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=621227

Izrael to udělal chytře, zaútočil v době voleb v USA a události si téměř nikdo nevšiml. 18. 12. tedy Hamas ukončuje příměří s Izraelem, který ho nedodržoval. Na to odpovídá Izrael operací Lité olovo, jejíž jsme nyní svědky. Před samotnou akcí Izrael odřízne pásmo Gazy od zásobování, což Dov Weisglas, šéf armádních štábů Ariela Sharona, komentuje: „Udělali jsme jim dietu.“

Současný konflikt

Během války Izrael hojně útočí na civilní cíle, včetně dosud nejhoršího incidentu, při kterém izraelští vojáci evakuovali do jednoho domu asi 110 Palestinců, přikázali jim ho neopouštět a o 24 hodin později na dům začali střílet (30 mrtvých). Kvůli tomuto incidentu OSN obvinilo Izrael ze spáchání válečného zločinu. Čtěte zde: http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/09/gaza-palestinians-israel-evacuees-zeitoun Útočí na školy, což zapříčiní horší informovanost obyvatelstva a jeho větší náchylnost k autoritářským hnutím jako je Hamas, která jimi budou moci bez problému manipulovat.

Izrael souhlasil s tříhodinovým příměřím, které pak porušil zavražděním řidiče vozidla OSN, které do pásma Gazy přiváželo humanitární pomoc.  Je obviněn z používání bílého fosforu, který je mezinárodním humanitárním zakázán. Human rights watch informovala, že ho používá jako clonu pro utajení svých vojenských akcí. To ohrožuje palestinské civilisty. Avšak vzhledem k motivu používání bílého fosforu není prý tento akt právně postihnutelný. 

Izrael používání bílého fosforu odmítal, až do 16. 1., kdy jeho používání přiznal. Prý ho používá dle mezinárodního práva.

15. 1. však Izrael zasáhl ústřední kancelář OSN pro uprchlíky v Gaze. Pravděpodobně dokonce granáty z bílého fosforu. Také došlo k ostřelování zraněnými přeplněné nemocnice Al-Quds.

Humanitu izraelských akcí komentuje výrok izraelského poručíka: "Teď považujeme všechno za nepřítele. Bylo nám řečeno, abychom neriskovali: nejprve máme střílet a ne se ptát." (Překlad uveden na Britských listech (BL). Zdroj zde: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5512123.ece)

Mrtvých palestinských dětí bylo k 14. lednu přes 315. Dále zemřelo k tomuto dni 619 palestinských mužů a 76 žen. Na straně Izraele je v tomto konfliktu deset mrtvých vojáků a tři civilisté.

Izrael nechtěl vpustit na území Gazy ani Červený kříž. Teprve 7. ledna Izrael souhlasil s vytvořením humanitárního koridoru. Úřad izraelského premiéra Ehuda Olmerta to komentoval: (Izraelská armáda otevře) „určité oblasti na omezenou dobu, aby mohlo obyvatelstvo dostat humanitární pomoc". (citace uvedena na BL) Jak až je tento „humanitární počin“ Izraele postačující, posuďte sami.

Rada bezpečnosti OSN vydala 9. 1. rezoluci, ve které nařizuje zastavit všechny boje v pásmu Gazy. Izrael ji ignoruje. USA, jediný stát, na jehož hlasu Izraeli záleží, totiž pro tuto deklaraci nehlasovaly, zdržely se. Izraelský premiér před hlasováním kontaktoval amerického prezidenta George Bushe a ten zakázal ministryni zahraničí Riceové pro rezoluci hlasovat. (Zdroj zde: http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/13/israelandthepalestinians-us-olmert-bush) Hamas se rezolucí (vlastními slovy) „necítí být vázán“.

13. 1. Rada pro lidská práva OSN odsoudila Izrael. Proti hlasovala Kanada, 13 evropských států se zdrželo, USA není členem rady.

V sobotu 17. 1. ostřeloval izraelský tank školu OSN, zabil ženu a dítě přímo v budově, další čtyři lidé byli zabiti, když ze školy prchali.

Za zmínku také jistě stojí, že na popud izraelských nacionalistů zakázala izraelská volební komise kandidovat arabským stranám do parlamentu. Týká se to stran Ra'am Ta'al a Balad. Odůvodněním je prý nedostatečná loajalita státu Izrael. Tyto strany si dovolili označit izraelské akce v pásmu Gazy za genocidu. Tedy tohle je izraelská demokracie.

Příměří?

Dne 15. 1. nabídl Hamas Izraeli roční příměří. Podmínkou bylo stažení izraelských vojsk z pásma Gazy do sedmi dní a volný dovoz i vývoz zboží. Současně však Hamas pohrozil pomstou za smrt svého předáka Saida Siyama.

Izrael (informace ke dni 17. 1.) návrh Hamasu nechce akceptovat, klade jiné podmínky. Musí být znemožněno opětné vyzbrojení Hamasu, dále se má jednat o příměří s otevřeným koncem.

Egypt pak nabízí krátkodobé několikadenní až několikaměsíční příměří s tím, že armáda zůstane na svých pozicích. Během tohoto krátkodobého příměří se bude jednat o příměří dlouhodobém, dále bude do Gazy dovážena humanitární pomoc. Hamas bude také povinen začít jednat s konkurenčním umírněným hnutím Fatah. Hamas nechce na Izraelský ani egyptský návrh přistoupit.

Zpráva z večera 17. 1.: Izrael přijímá egyptský návrh. Izrael pozastaví palbu na deset dní, vojska zůstanou na svých pozicích, hranice zůstanou uzavřené, dokud nebude znemožněno pašování zbraní do Gazy. Izrael si však vyhrazuje právo obnovit boje, pokud Hamas napadne jeho vojáky nebo vystřelí rakety na izraelské území. Vzhledem k tomu, že Hamas nehodlá na příměří přistoupit, nebudou-li splněny jeho požadavky, je naděje na skutečné příměří zřejmě zatím malá.

Musíme doufat, že se autoritáři dohodnou na příměří a přestanou se zabíjením nevinných, zároveň však musíme společně křičet: „Zastavte krveprolití! Zastavte teroristy! Zastavte všechny autoritáře!“

Zločincem je Izrael, ne Židé!

Na závěr bych ještě rád dodal: Proti Izraelské akci v Gaze se staví dle průzkumů na 46% židovského obyvatelstva v Izraeli. Mnozí Židé v zahraničí válku ostře kritizují. Bylo by velmi nesmyslné vinit ze současné situace Židy jako národ. (To je konec konců nesmyslné vždy.) Za válku odpovídají izraelští politici a všichni mocní světa, kteří s akcí souhlasí, či dělají, že o ní neví. Zde prohlášení kanadských židovských studentů: http://ism-czech.org/?p=257 A zde článek od rabína Michael Lernera, šéfredaktora židovského časopisu Tikkun: http://www.blisty.cz/art/44572.html

Nepřekvapuje mě, že neonacisté se snaží situace využít k podněcování nesmyslného antisemitismu a předstírají falešnou solidaritu s Palestinci.

Čtětě tento článek: http://www.csaf.cz/index.php?clanok=881

Solidaritu s palestinským lidem! Stop teroristům na obou stranách! Stop teroristické politice Hamasu i státu Izrael.

Prohlášení Československé anarchistické federace: http://www.csaf.cz/index.php?clanok=877

Zde jsou dva články o situaci v Gaze během právě probíhající války:

Dále zajímavý postřeh Roberta Fiska v deníku Independent – „Why do they hate the West so much, we will ask“: http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/fisk/robert-fisk-why-do-they-hate-the-west-so-much-we-will-ask-1230046.html Český překlad zde: http://www.blisty.cz/2009/1/9/art44626.html

Zde zajímavý a poměrně konstruktivní článek Štěpána Kotrby, s jehož názory občas značně nesouhlasím, ale tentokrát mu musím text pochválit. http://www.blisty.cz/2009/1/9/art44644.html

Velmi příjemně mě překvapil (jinak církev zrovna nemusím, natož současného papeže, nemám však nic proti křesťanství jako osobnímu názoru!) svým vyjádřením kardinál Renat Martin (důležitý poradce papeže), který přirovnal Gazu k obrovskému koncentračnímu táboru: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=626605

Zde je odkaz na české stránky mezinárodního solidárního hnutí s palestinským lidem: http://ism-czech.org/
Poslední komentáře
22.01.2009 00:38:57: tož diskutovat, diskutovat a hezky naživo!! J.E.Jaakov Levy si zaslouží pár hezkých otázek na tělo....
22.01.2009 00:33:52: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, česká pobočka Brno Ve spolupráci se židovskou ...
20.01.2009 21:20:35: Na Certa: Dík za upozornění.
19.01.2009 21:30:18: hotel Camp David ??? jinak pridavam se civilistovi. Clanky na Zvedavci rozhodne stoji za to cist, al...
 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!