Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

Společnost

V této rubrice se hodlám věnovat popisu různých jevů v lidské společnosti. Najdete zde články o politických hnutích, neziskových organizacích, filozofických směrech, mocenských systémech, osobnostech, které se podíleli na utváření společnosti, přelomových okamžicích, ale také komentáře ke zcela aktuálním událostem. Neopomenu uvádět i moje názory na různé palčivé aktuální problémy, které rozdělují společnost na soupeřící tábory.

První podrubrika - Úvahy a pojednání - se bude týkat všelijakých jevů ve společnosti, jejího vývoje, událostí, osobností i myšlenkových směrů, které ji formovaly.

Druhá popdrubrika - Názory: Zde naleznete moje vyjádření se k aktuálním problémům a palčivým otázkám, které rozdělují společnost.

Třetí podrubrika nese název Aktuální události. V této rubrice naleznete vybrané aktuální události s komentářem.

Kam dál?

-pojednání

-názory


-aktuální události

-vědecká literatura, dokumentární filmy

 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!