Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

Další úvahy, literární tvorba

V této podrubrice naleznete další mé úvahy na obecné rovině. Nyní již klasicky ve formě článků.

Báseň v próze - či jak to nazvat, kterou jsem napsal na téma „Mé setkání s krásou“. Vyjádřil jsem svůj nesmírně silný prožitek z nejvyššího útesu na Korsice.

Velice často slýcháme, že „jazyk upadá“, že „ho ničí elektronická komunikace“, že „jazyk ztrácí přiléhavost“, „chudne“, „podléhá náporu angličtiny“ (nebo dříve němčiny, někteří dokonce své doby tvrdili, že ho potře ruština). Slýcháme též vznosné fráze o „jazyku jako duši národa“, spatřujeme až citově vyhrocený vztah k jazyku – z těchto názorů by snad jeden nabyl i pocitu, že jazyk je něco vrozeného, co snad dává skupině mluvčích (nazývané pak často národem) její výjimečnost. Berme tyto afektované výroky, s kterými se tak často setkáváme, jako záminku pro hlubší zamyšlení se nad jazykem a jeho významem.

Zamysleli jste se někdy nad svým žebříčkem hodnot? Že to není potřeba?  „Není, každý přece víme, co chceme“ možná někdo namítne. Nemůžu souhlasit.
Drobná povídka na téma ceny za krásu církevních staveb. To, co mě v tolika kostelech napadlo a konečně bylo přeneseno na papír.
Potřebujeme umění? A co to vlastně je, to umění? Není to jen vyvolávání emocí bez nějakého hlubšího opodstatnění? Je umění slučitelné se smyslem života, či je dokonce jeho neoddělitelnou součástí? Takové otázky jsem si položil a v článku níže se na ně snažím hledat odpovědi.
Posledni komentare
08.06.2012 16:11:54: Just adopted affirmation that a image associated with my very own will be used in an advertising cam...
 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!