Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

5 Závěr

Výše jsem popsal svůj názor na svět. Byl bych rád, kdyby se každý, kdo si toto pojednání přečte, kriticky nad výše uvedenými názory zamyslel. Nepřál bych si, aby je kdokoli bezdůvodně odsuzoval, či naopak nekriticky obdivoval. Takový přístup je příznačný pro víru, nikoli pro vědecký přístup. A vědeckého přístupu se snažím držet.

 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!